Mateřská škola Pozdeň
okres Kladno, příspěvková organizace
Pozdeň 106
27376 Pozdeň

MŠ Pozdeň, příspěvkové organizace, Pozdeň 106, vyhlašuje podle § 34 zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů zápis k předškolnímu vzděláván pro školní rok 2016/2017.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017
proběhne v prostorách mateřské školy dne 2.3. a 3.3. 2016 od 9:30 do 15:30 hod.

-v mateřské škole případně na webových stránkách https://mspozden.cz/ jsou k dispozici tiskopisy žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze vyplnit u zápisu)
-zákonný zástupce se dostaví s občanským průkazem, rodným listem dítěte, cizí stát. přísl. s oprávněním k pobytu v ČR.
-podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy Pozdeň, příspěvkové organizace podle předem stanovených kritérií.

V Pozdni dne 1.2.2016
Bc.Petra Coufalová, ředitelka MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *