A3-plakat-publicita_MS-Pozden

Naše mateřská škola je jednotřídní vesnická škola. Leží v klidné části obce a její okolí nabízí dostatek příležitostí pro pobyt dětí v přírodě. Součástí školy je školní jídelna, která dětem nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu i prostorná školní zahrada vybavená dětskými herními prvky.

DSC_0966 DSC_0978 

Třída naší školky je věkově heterogenní (smíšená) a vzdělávají se zde děti ve věku od (2) 3  do 6(7) let, jak z obce Pozdeň, tak i z okolí.

DSC_1013 DSC_1019 

Provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.

O děti se starají dvě paní učitelky Bc. Petra Coufalová, která je současně ředitelkou školky a paní učitelka Helena Neužilová.
Aby dětem chutnalo, zajišťuje vedoucí ŠJ paní Jiřina Kulibabová (ta rovněž vykonává funkci školnice MŠ) a kuchařka – paní Monika Mansfeldová.

V současné době nabízíme dětem moderně zrekonstruovanou a zařízenou školku, dobře vybavenou hračkami i pomůckami pro jejich rozvoj i vzdělávání.

DSC_0984 DSC_0987

Věkově smíšená třída poskytuje dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Pedagogická práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ten je uskutečňován ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Školní vzdělávací program zaměřujeme na přírodu, lidové zvyky a tradice, na upevňování rodinných a přátelských vztahů a současně klademe důraz na přípravu našich budoucích školáčků.

Příjemná, vlídná atmosféra, rodinné prostředí a především zájem o každé dítě, je priorita, na které stavíme svoji práci.

CELOŠKOLNÍ TRADICE A AKTIVITY V NAŠÍ MŠ
• Návštěva divadla LAMPION v Kladně
• Mikulášská nadílka v MŠ
• Dětský karneval
• Tříkrálové putování – novoroční akce dětí
• Vítání jara na školní zahradě – jarní lidové tradice, vyprovázení Moreny
• Slet čarodějnic
• Den dětí – sportovní dopoledne, hry, soutěže
• Pohádkový les
• Vánoční besídka
•  Výlety po okolí – např. Studánka KRÁLOVKA
•  Rozloučení s předškoláky s účastí starostky obce
• Společný výlet např. ZOO
• Vánoční dílničky
• Velikonoční dílny
• Narozeninové oslavy
• Čtení s „BABIČKOU“

Mateřská škola Pozdeň hledá kvalifikovanou učitelku na částečný úvazek (2 hodiny/den).

Více informací na tel. 732 346 985 Bc. Petra Coufalová, ředitelka MŠ.