img20230512_11582475
 

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy se bude konat  3.5. 2023 od 9:30 – 11:30 a 14:00 – 16:00 hod. v budově MŠ.

 

Doklady nutné k zápisu:

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2023

Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2023

 

2) Rodný list dítěte

 

3) Potvrzení od lékaře  – Evidenční list pro dítě v MŠ

Evidencní-list-pro-díte-v-MŠ

 

Evidencní-list-pro-díte-v-MŠ

 

4) Oznámení o individuálním vzdělávání (v případě povinného předškolního vzdělávání)

individuální vzdělávání – přihláška

individuální vzdělávání

individuální vzdělávání

 

Vyplněné žádosti o přijetí a evidenční listy (potvrzené od lékaře) se odevzdávají v den zápisu v MŠ.

 

Informace k zápisu a provozu školy, v případě nejasností 

na tel. 732 346 985 – Bc. Petra Coufalová, ředitelka MŠ

 

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Pozdeň 2022 -2023

2023-2024 - KRITERIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ