Vážení rodiče, zápis do mateřské školy se bude konat ve dnech 3. 5. – 16. 5. 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s epidemii COVID-19 bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu potřebujete:

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2021

2) Kopii rodného listu dítěte

3) Potvrzení od lékaře  – Evidenční list pro dítě v MŠ

Evidencní-list-pro-díte-v-MŠ-2021

4) Oznámení o individuálním vzdělávání (v případě povinného předškolního vzdělávání)

individuální vzdělávání

Zákonní zástupci si na webových stránkách školy stáhnou požadované formuláře.  (Dokumenty lze vyzvednout i osobně po předchozí domluvě tel. 732 346 985 – Coufalová) 

Vyplněné formuláře, podepsané oběma zákonnými zástupci, evidenční list, včetně potvrzení a vyjádření  dětského lékaře, že je dítě, po zdravotní stránce schopno nástupu do mateřské školy a je řádně očkováno, odešlete oboustranně oskenované/v papírové podobě.

a)elektronicky

datovými schránkami:  qazt8fs

 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): ms.pozden@seznam.cz

 b) poštou na adresu (papírová forma):

Mateřská škola Pozdeň

Pozdeň 106

27376 Pozdeň

c) osobním podáním

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. K této možnosti využijte telefonní kontakt tel. 732 346 985 k dohodnutí termínu pro osobní předání.

Žádosti zasílejte v době od 3.5. 2021 do 16.5. 2021. 

Rozhodující pro akceptování žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je datum na poštovním razítku, v případě zaslání poštou a datum odeslání při odeslání emailem nebo datovými schránkami.

Potvrzením o přijetí dokumentů ze strany školy bude zaslání evidenčního čísla, pod kterým bude vaše dítě evidováno, spolu s dalšími informacemi (např. přibližný termín vyhlášení výsledků zápisu, atd.) na email, datové schránky, ze které byly požadované dokumenty zaslány.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Informace k zápisu a provozu školy, v případě nejasností   na tel. 732 346 985.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci

Bc. Petra Coufalová, ředitelka MŠ

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Pozdeň 2021 -2022

 

  1.