ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE KONÁ VE DNECH

13.5. 2018 OD 8,00 – 12,00 , 14:00 – 16:00 HOD
A
14.5. 2018 OD 8,00 – 10:00 , 14:00 – 15,00 HOD

Vyplněné žádosti o přijetí a evidenční listy (potvrzené od lékaře) se odevzdávají v den zápisu v MŠ.

Při odevzdávání žádostí předložte prosím ke kontrole rodný list dítěte a občanský průkaz.

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU Bc. Petra Coufalová, ředitelka MŠ

Počet volných míst: 5

Žádost o přijetí do MŠ 2019

Evidencní list pro díte v MŠ

kritéria přijetí 2019