Vážení rodiče,

vzhledem k pokračujícímu stavu nouze a s ním spojené karantény, jsme nuceni změnit organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2020/2021, který tento rok, z uvedeného důvodu, proběhne bez osobního kontaktu.

Informace k zápisu a provozu školy, v případě nejasností   na tel. 732 346 985.

 

ZÁPIS DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – požadované dokumenty

Zákonní zástupci si na webových stránkách školy stáhnou požadované formuláře.  (Dokumenty lze vyzvednout i osobně po předchozí domluvě) 

Vyplněné formuláře, podepsané oběma zákonnými zástupci, evidenční list, včetně potvrzení a vyjádření  dětského lékaře, že je dítě, po zdravotní stránce schopno nástupu do mateřské školy a je řádně očkováno, odešlete oboustranně oskenované/v papírové podobě.

V případě, že nemáte možnost získat potvrzení o povinném očkování od ošetřujícího lékaře, oskenujte očkovací průkaz dítěte a vyplňte Prohlášení o očkování. Oba doklady zašlete na ms.pozden@seznam.cz.

 V případě přijetí dítěte doložíte originál evidenčního listu s vyjádřením ošetřujícího lékaře.

Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, navíc zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 

a)elektronicky

datovými schránkami:  qazt8fs

 emailem: ms.pozden@seznam.cz

Při podpisu dokumentů použijte elektronický podpis, pokud jej máte.

Pokud elektronickým podpisem nedisponujete, pošlete dokument s oskenovanými vlastnoručními podpisy.

 b) poštou na adresu (papírová forma):

Mateřská škola Pozdeň

Pozdeň 106

27376 Pozdeň

Žádosti zasílejte v době od 2.5.2020 do 13.5.2020. 

Rozhodující pro akceptování žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je datum na poštovním razítku, v případě zaslání poštou a datum odeslání při odeslání emailem nebo datovými schránkami.

Potvrzením o přijetí dokumentů ze strany školy bude zaslání evidenčního čísla, pod kterým bude vaše dítě evidováno, spolu s dalšími informacemi (např. přibližný termín vyhlášení výsledků zápisu, atd.) na email, datové schránky, ze které byly požadované dokumenty zaslány.

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci

Bc. Petra Coufalová, ředitelka MŠ

 

Kriteria pro prijeti 2020