Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pozdeň

dle zákona č.34/2006 Sb., vyhláška č. 14/ 2005Sb/

Děti s celodenní docházkou 500,-Kč
Děti s odloženou školní docházkou 0,- Kč
Děti předškolního věku 0,- Kč
Děti s nepravidelnou docházkou 450,-Kč

Platba za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího měsíce.