Přehled a podmínky plateb pro školní rok 2021/2022

číslo účtu pro úhradu plateb   247349845/0300.

Školné

350, – Kč měsíčně (po dovršení 5 let – povinný předškolní rok – se školné neplatí)

Stravné

Děti 3-6 let:

Celodenní stravné (oběd a 2 svačiny): 36,- Kč
Polodenní stravné (oběd bez 1 svačiny): 30,- Kč
Oběd: 21,- Kč
Ranní svačina: 9,- Kč
Odpolední svačina: 6,- Kč

Děti starší 6 let:

(děti, které v průběhu šk. roku 2021/2022 dovrší 7 let – děti s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné (oběd a 2 svačiny): 39,- Kč
Oběd: 23,- Kč
Ranní svačina: 10,- Kč
Odpolední svačina: 6,- Kč
Polodenní stravné (oběd bez 1 svačiny): 33,- Kč

Podmínky plateb

  • Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Kulibabové vždy do 15. dne v měsíci v době: 7:30 – 8:00, 12:15 – 12:30, 14:30 – 15:00 hod.

Bezhotovostně převodem z účtu (pouze jednorázovým – dle lístečku od VŠJ paní Kovrzkové). Platba na účet školy: 247349845/0300.   Jako variabilní symbol uveďte prosím první šestičíslí rodného čísla, do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.