Přehled a podmínky plateb pro školní rok 2018/2019

číslo účtu pro úhradu plateb   247349845/0300.

Školné

200, – Kč měsíčně (po dovršení 5 let – povinný předškolní rok – se školné neplatí)

Stravné

Děti 3-6 let:

Celodenní stravné (oběd a 2 svačiny): 28,- Kč
Polodenní stravné (oběd bez 1 svačiny): 22,- Kč
Oběd: 15,- Kč
Ranní svačina: 7,- Kč
Odpolední svačina: 6,- Kč

Děti starší 6 let:

(děti, které v průběhu šk. roku 2018/2019 dovrší 7 let – děti s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné (oběd a 2 svačiny): 31,- Kč
Oběd: 17,- Kč
Ranní svačina: 8,- Kč
Odpolední svačina: 6,- Kč
Polodenní stravné (oběd bez 1 svačiny): 32,- Kč nebo 36,- Kč

Podmínky plateb

  • Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Kovrzkové vždy do 15. dne v měsíci v době: 7:30 – 8:00, 12:15 – 12:30, 14:30 – 15:00 hod.

Bezhotovostně převodem z účtu (pouze jednorázovým – dle lístečku od VŠJ paní Kovrzkové). Platba na účet školy: 247349845/0300.   Jako variabilní symbol uveďte prosím první šestičíslí rodného čísla, do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.