Denní režim je jen orientační, přizpůsobujeme ho potřebám dětí.
Operativně reagujeme na mimořádné situace a změny počasí.

REŽIM DNE

6.30 – 8.45 scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, ranní tvoření…
8.45 – 9.00 individuální práce s předškoláky
9.00 – 9.25 ranní cvičení, jazykové chvilky, ranní kruh- plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení) ve skupině (uvítání, společné sdělování zážitků, rozhovor k tématu dne, básničky, písničky, uvolňovací cviky pro správnou techniku řeči….)
9.25 – 9.45 hygiena, svačina
9.45 – 11.45 pobyt venku
11.45 – 12.15 hygiena, oběd
12.15 – 12.30 příprava na odpočinek
12.30 – 13.45 odpočinek dětí – čtení, poslech pohádek, hudby…
13.45 – 14.15 hygiena, příprava svačiny
14.15 – 14.30 odpolední svačina
14.30 – 15.30 odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, rozcházení dětí

Pravidla soužití dětí ve školce

Pravidlo „srdíčkové“
Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou.

Pravidlo „šnečkové“
Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Pravidlo „košťátkové“
Každá hračka má ve třídě své místo, hračky po hře uklidíme.

Pravidlo „ručičkové“
Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

Pravidlo „měsíčkové“
Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo „kytičkové“
Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět. Jsme ochránci přírody.

Pravidlo „ouškové“
Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce povědět.