Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Pozdeň,okres Kladno, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (viz tabulka).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem na adrese ms.pozden@seznam.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Pozdeň,Pozdeň 106, 273 76 Pozdeň.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing.Miroslava Křížová (miroslava.krizova@sms-sluzby.cz, tel: 605 210 143